Framework

Na této stránce naleznete dokumenty o Framework ke schématu certifikace krmiv dle GMP+ z roku 2020. Tyto dokumenty stanovují základní zásady našeho schématu a bezpečnosti krmiv.

Framework souvisí s procedurami, definicemi a právy a povinnostmi dotčených subjektů. Doporučujeme certifikovaným společnostem a společnostem zvažujícím certifikaci, aby se plně seznámily s tímto obsahem.

Framework poznáte podle šedé titulní strany a šedý okraj levé strany uvnitř. Hned tak poznáte, jaký typ dokumentu čtete. Framework má v názvu písmeno F

Kromě toho na každé straně Framework najdete následující symbol. I podle něj snadno určíte typ dokumentu.

Prostudujte si a stáhněte dokumenty níže.