Governance & Policies

Governance

In het volgende document kunt u het GMP+ International governance model lezen.

Policies

Binnen GMP+ International gelden de volgende policies: