Protocol Monitoring Aflatoxine B1

vrijdag 14 december 2018

Aflatoxine B1 in mais(-producten): Wijziging in risicoprofiel voor Hongarije, Roemenië en Oekraïne.

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.

Gewijzigde risicoprofielen:

  • Hongarije - verlaagd van midden naar laag

  • Roemenië - verlaagd van hoog naar midden

  • Oekraïne - verlaagd van midden naar laag

Dit betekent dat maïs uit 
Hongarije, Roemenië en Oekraïne minder frequent geanalyseerd mogen worden.

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 17 december 2018.

N.B.: Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is. Raadpleeg voor meer details het GMP+ Aflatoxine Protocol.

We hebben uw hulp nodig

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoring database en deze delen met onze community.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2018 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Implementatiedatum

Land

Risicoprofiel

17 september 2018 

India

Bulgarije

Canada

Kroatië

Slowakije

Spanje

Tsjechië 

Hoog > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden