GMP+ International herstructureert het volledige GMP+ Feed Certification scheme

donderdag 20 december 2018

2017 was het jaar waarin het GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) scheme 25 jaar bestond. Ons schema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld om zich aan te kunnen passen aan veranderingen in de diervoedermarkt en feed safety management. Met deze ontwikkeling, is het schema ook complex geworden. Tijdens de afgelopen 25 jaar zijn we samen met onze partners ook tot nieuwe inzichten gekomen met betrekking tot ons schema. Die inzichten zijn verzameld tijdens brainstormsessies in 2016 en 2017.

#ProjectGMP+2020

Nu is de tijd gekomen om af te rekenen met de complexiteit en deze nieuwe inzichten toe te passen via een systematisch herontwerp van het GMP+ Feed Certification scheme door middel van de lancering van #ProjectGMP+2020. De structuur van het schema zal worden vereenvoudigd met volledig herschreven standaarden, bedoeld voor zowel GMP+ gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Met #ProjectGMP+2020 willen we een toekomstbestendig GMP+ Feed Certification scheme ontwikkelen met duidelijke voorwaarden en structuur/structuren voor de gehele GMP+ Community.

Logo #ProjectGMP+2020

De schemabeginselen

Het is onze missie om onze klanten in staat te stellen om wereldwijd voederveiligheid te kunnen bieden. Om dit gezamenlijke doel te verwezenlijken, begrijpen we dat er een duidelijk GMP+ Feed Certification scheme nodig is, begrijpelijk voor iedereen binnen de GMP+ Community. Met dit in gedachten, beginnen we met het letterlijk herontwerpen van het GMP+ FSA module. We zullen ons houden aan de basisbeginselen van het GMP+ scheme, die ons door het proces zullen leiden, om de focus te houden op wereldwijde voederveiligheid.

De belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij het gecertificeerde bedrijf; het borgen van voederveiligheid. Dit houdt in dat het GMP+ FSA module zich zal richten op “doelvoorwaarden” en dat de gecertificeerde bedrijven zich zullen richten op hoe aan deze voorwaarden moet worden voldaan. GMP+ International zal ondersteuning bieden via de Feed Support Products. Dit garandeert voederveiligheid binnen de gehele diervoederketen en maakt gedeelde verantwoordelijkheid met de GMP+ Community mogelijk. Het schema zal worden afgestemd op internationaal geaccepteerde standaarden, zoals ISO 22000 waardoor GMP+ Feed Certification eenvoudiger te implementeren is. Door de gehele GMP+ Community bij het proces te betrekken, willen we de nadruk leggen op transparantie. Informatie wordt altijd gedeeld en is beschikbaar op onze website. Daarnaast draagt onafhankelijke certificatie door derden, uitgevoerd door Certificatie Instellingen, bij aan de geloofwaardigheid van de certificatie.

Algemene Planning

#ProjectGMP+2020 richt zich aanvankelijk op alle standaarden van het huidige GMP+ FSA module. Dit houdt in dat de gehele structuur en het ontwerp van de schemastandaarden zullen worden aangepast. Het is belangrijk om te weten dat de inhoud van de standaarden hetzelfde zal blijven, om een hoge mate van voederveiligheid te kunnen garanderen.  

Een meer gedetailleerde planning van het project zal begin 2019 worden vrijgegeven. We zullen dit project samen met onze partners en stakeholders tegen 2020 afronden.

Waar vindt u meer informatie 

Vanaf januari 2019 is er op www.gmpplus.org een speciale sectie beschikbaar waar u de laatste updates vindt met betrekking tot het project, maar ook downloads en documentatie. We willen u bij het proces betrekken, dus u kunt ook enquêtes verwachten, zodra deze beschikbaar zijn.

Zorg ervoor dat u de GMP+ Nieuwsbrieven ontvangt om de updates en nieuws te ontvangen met betrekking tot #ProjectGMP+2020, bezoek onze website regelmatig en volg ons op LinkedIn.

Indien u feedback of vragen voor ons heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ International Helpdesk.