Tips voor het identificeren van diervoederfraude

vrijdag 26 juli 2019

In januari 2017 heeft GMP+ International een informatiedocument gepubliceerd met daarin richtlijnen voor het herkennen van diervoederfraude en het nemen van maatregelen ter voorkoming daarvan. In deze nieuwsbrief bieden we praktische tips en informatie ter bescherming van uw bedrijf tegen diervoederfraude.

GMP+ richtlijndocument over de preventie van diervoederfraude

Het GMP+ richtlijndocument over de Preventie van Diervoederfraude is ontwikkeld door GMP+ International in samenwerking met experts uit de diervoederindustrie en onder begeleiding van Food authenticity professor Dr. Saskia Van Ruth van de Wageningen UR/ RIKILT. Het bevat een stap voor stap aanpak die gecertificeerde bedrijven ondersteunt bij het voorkomen van diervoederfraude en verstrekt informatie over de kwetsbaarheden in de diervoederketen.

De richtlijn kan gebruikt worden door bedrijven, ongeacht hun grootte of geografische locatie, om te ontdekken hoe zij kwetsbaar zouden kunnen zijn voor frauduleuze activiteiten en vervolgens om een risicobeperkingsplan op te stellen.

Het document bevat ook een vragenlijst die gebruikt kan worden om de kwetsbaarheid van een ingrediënt, een product of het gehele bedrijf vast te stellen.

De juiste connecties

Het is belangrijk dat bedrijven een multidisciplinaire aanpak hanteren met betrekking tot de preventie van diervoederfraude. De kwestie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteitsborging van de organisatie. Het is belangrijk om verschillende experts uit andere delen van de organisatie te betrekken, zoals management, inkoop, productie, personeelszaken, enzovoort. Indien u richtlijnen nodig hebt met betrekking tot de samenstelling van een dergelijk team, raadpleeg dan het document ‘Team of Specialists’ dat ook onderdeel uitmaakt van het richtlijndocument.

Is uw bedrijf voorbereid?

Het huidige GMP+ FC scheme bevat reeds beheersmaatregelen voor het omgaan met signalen die kunnen wijzen op fraude. Het Early Warning System en het handelen naar aanleiding van non-conformities zijn hier voorbeelden van. Echter diervoederfraude is niet 100% te voorkomen. Uw organisatie moet altijd alert zijn en uitkijken naar signalen van fraude.