Wijzigingen in GMP+ BA1 Specifieke Voederveiligheidsnormen

dinsdag 17 december 2019

Onlangs heeft het International Expert Committee (IEC) besloten om verschillende wijzigingen in de GMP+ BA1 “Specifieke Voederveiligheidsnormen” goed te keuren.

De wijzigingen zijn beschikbaar in de bijgewerkte GMP+ BA1  en betreffen:

  • Wijzigingen als gevolg van gewijzigde diervoederwetgeving: Als gevolg van de publicatie van Verordening (EU) Nr 2019/1869 tot wijziging en correctie van Annex 1 van Richtlijn 2002/32/EC (met betrekking tot ongewenste stoffen, zijn de normen voor arseen, fluor, lood, kwik, vrije gossypol, dioxinen, som van dioxinen en dioxineachtige PCB's en niet-dioxineachtige PCB’s voor bepaalde diervoeders gewijzigd
  • De naam van de ongewenste stof “Koolwaterstoffen (C10-C40) – code C24” is vervangen door “Koolwaterstoffen uit minerale olie (C10-C40)”.
    Consequentie voor de GMP+ Monitoring database. Vanaf nu is de naam van de ongewenste stof voor code C24 is “Koolwaterstoffen uit minerale olie (C10-C40).
  • Nikkel (C30): De naam van de groep diervoeder waarvoor de norm van toepassing is, is gewijzigd ter verduidelijking. "Diervoedervetten" wordt vervangen door "Oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong".
  • Hoofdstuk 4 “Residuniveaus van pesticiden in diervoeder”: De vragenlijsten voor het bepalen / berekenen van de juiste MRL zijn bijgewerkt. Nieuwe informatie over het “Verdelingscoëfficiënt octanol / water” is verwerkt in dit hoofdstuk 4 naast nog een aantal kleine wijzigingen (oude links zijn bijgewerkt).