GMP+ Country Notes Update

vrijdag 16 juli 2021

De GMP+ Country Notes zijn er om specifieke borgingsvoorwaarden voor voederveiligheid en voorwaarden voor een diervoederbedrijf in specifieke landen vast te leggen. Deze voorwaarden bieden een breder scala aan mogelijkheden voor het opzetten van een GMP+ feed safety management system (GMP+ FSMS). Omdat de geldigheidsduur van deze Country Notes beperkt is en niet verlengd zal worden, moeten bedrijven in ongeveer 10 landen zich aan de hand van deze Country Notes voorbereiden op certificering volgens de GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) standaard.

We hebben het onder controle

Sinds we deze Country Notes hebben geïntroduceerd, hebben we de GMP+ standaard op verschillende punten verbeterd:

  • de introductie van het GMP+FC scheme 2020 met meer doelvoorwaarden/ minder details,
  • de ‘inkoopvoorwaarden’ met meer poortwachtersopties,
  • en de mogelijkheid om een deel van de productie uit te sluiten van GMP+ certificatie.

Door deze verbeteringen is het voor diervoederbedrijven niet meer nodig om de Country Note toe te passen voor het verkrijgen van GMP+ certificatie.

GMP+ Country Notes in de toekomst

Vanwege deze aanzienlijke verbeteringen zijn deze Country Notes niet langer nodig. Daarom:

  • Zullen deze Country Notes worden verwijderd uit het GMP+ FC-scheme 2020.
  • Is afgifte van een certificaat voor een GMP+ Country Note, die deel uitmaakt van het huidige GMP+ FC-scheme 2010, niet meer mogelijk na het verstrijken van de geldigheidsdatum die in het document met de Country Note staat vermeld. Zie hieronder:
CN Landen Geldig tot eind
CEE Polen, Tsjechische Republiek, Oekraïne, Slovenië 2021
IT Italië 2021
IP Spanje, Portugal, Andorra 2022
VN Vietnam 2022
CN China 2023

Country Note gecertificeerde bedrijven

Bestaande GMP+ Country Note certificaten worden nog geaccepteerd tot het certificaat vervalt of tot wordt overgeschakeld op het GMP+ FC-scheme 2020, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

We ondersteunen je

Certificatie Instellingen helpen je bij het verkrijgen van de benodigdheden om aan de voorwaarde te voldoen. Bedrijven die nog steeds problemen ondervinden bij het voldoen aan de GMP+ standaard vanwege hun specifieke situatie of nationale wetgeving, moeten weten dat onze Helpdesk open staat om alle vragen te ondersteunen. Ook plaatsen we eventuele richtlijnen op onze website.

N.B.: Enkele GMP+ Country Notes, die betrekking hebben op specifieke marktwensen, zijn nog geldig in het GMP+ FC-scheme 2020. Een voorbeeld hiervan is de QM-Milch Country Note.