Business Development

Prognozujemy rozwój globalnego rynku pasz dzięki utrzymywaniu kontaktów z rozmaitymi interesariuszami, jak przedstawiciele krajowi, partnerzy ze świata nauki i konsultanci rejestrowani, organizacje rządowe i partnerzy z łańcucha. Działając w ten sposób, pełnimy ważną rolę w zrozumieniu oczekiwań rynku. Wyposażeni w wiedzę możemy podejmować właściwe działania w dążeniu do wspólnego celu: poprawy bezpieczeństwa pasz na całym świecie.