Management team

Jesteśmy odpowiedzialni za ustanowienie trwałej strategii, która zabezpiecza przyszłość naszą i naszej wspólnoty GMP+. Dajemy wskazówki i ukierunkowujemy nasze zdolności. Łączymy ze sobą ludzi oraz światy wewnętrzny i zewnętrzny. Wiemy, że jedynie dzięki zaangażowaniu nas wszystkich możemy osiągnąć nasz wspólny cel: poprawę bezpieczeństwa pasz na całym świecie.