Zespół ds. Standardów i FSP

Wraz z ekspertami zewnętrznymi jest odpowiedzialny za treść tzw. „dokumentów normatywnych” (Standardów GMP+), zawierających warunki, które firmy muszą spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo pasz dla zwierząt i uzyskać certyfikat w ramach GMP+ FC scheme.

Zespół ten opracowuje także produkty wsparcia dla firm znajdujących się przed lub w trakcie procesu certyfikacji GMP+. Produkty te dostępne są na naszej stronie w zakładce Feed Support Products (FSP). Przykładem takich produktów jest ocena ryzyka dla materiałów paszowych, dająca firmie wgląd w zagrożenia związane z danym materiałem paszowym występujące przed, w trakcie i po zakończeniu jego produkcji.

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje