Certyfikat GMP+ FRA

Zrównoważone działania w przemyśle paszowym stają się coraz ważniejsze. GMP+ FRA, czyli Gwarancja odpowiedzialności za paszę (ang. „Feed Responsibility Assurance”) stanowi dowód, że firma spełnia wymogi rynku w zakresie odpowiedzialnej produkcji pasz.

Certyfikat GMP+ FRA
Certyfikat GMP+ FRA

Odpowiedzialne działania to, przykładowo, użycie soi (i jej pochodnych). Certyfikat GMP+ FRA służy wykazaniu, że produkcja i handel przebiegają z zachowaniem szacunku dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dzięki niemu firmy mogą zapewnić klientów i dostawców, że swoje pasze dostarczają w sposób odpowiedzialny.

Audytów w tym zakresie dokonują Jednostki Certyfikujące zatwierdzone przez GMP+ International. Powstały w 2013 roku i dynamicznie rozwijający się moduł GMP+ FRA skupia dziś kilkaset firm z kilkunastu krajów.

Dokumenty A, B i D GMP+ International, dostępne zarówno dla firm certyfikowanych jak i tych zainteresowanych pozyskaniem certyfikatu, zawierają wszelkie informacje dotyczące systemu certyfikacji GMP+, od warunków ogólnych po wdrożenie. Dokumenty C skierowane są do instytucji zainteresowanych rolą Jednostek Certyfikujących.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje