Jak dołączyć?

Czy chcesz uzyskać certyfikat GMP + FSA? Wykonaj te 5 kroków:

1. Wybór odpowiedniego standardu GMP+ FSA

  • Ustalenie który scope GMP+ obejmuje całą działalność (scopes) przedsiębiorstwa i jest najbardziej odpowiedni

2. Stwórz system bezpieczeństwa pasz

  • Ustanowienie nowego systemu bezpieczeństwa pasz lub dopasowanie istniejącego. Wprowadzenie w życie wymaganych procedur operacyjnych i ulepszenia procesów. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu celem kontroli czy wszystkie warunki, które mają zastosowanie, zostały spełnione. Używaj w tym celu "check lists" – punktów do sprawdzenia.

3. Wybierz odpowiednią Jednostkę Certyfikującą

4. Zwróć się do Jedonstki Certyfikującej o przeprowadzenie audytu

  • Jeśli okaże się to konieczne: Poproś Jednostkę Certyfikującą o przeprowadzenie audytu. Jeżeli okaż się to konieczne, podejmij dziatania korekcyjne.

5. Odbierz certyfikat

  • Twoja instytucja otrzymuje certyfikat GMP+ FSA, a Ty stajesz się częścią spoteczności GMP+.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje