Jak dołączyć?

Etapy ubiegania się o GMP+ Feed Certification.

1. Wybierz odpowiedni Standard GMP+

Który standard GMP+ pokrywa wszystkie rodzaje działalności firmy?

2. Wprowadź system bezpieczeństwa pasz (feed safety system)

Polega on na wdrożeniu zasad i procedur ukierunkowanych na kontrolowanie bezpieczeństwa pasz. Część z nich obejmuje określenie zadań i odpowiedzialności, instrukcje dla produkcji, czyszczenia oraz opracowanie podręczników jakości. System bezpieczeństwa pasz pozwala firmom śledzić partię paszy wprowadzoną na rynek, jak również historię produkcji.

Zarejestrowani konsultanci mogą służyć pomocą i wskazówkami przy wdrażaniu systemu bezpieczeństwa pasz. Gdy firma spełnia wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz ze standardów GMP+, może iść dalej w ubieganiu się o certyfikację GMP+ FSA lub GMP+ FRA.

3. Wybierz odpowiednią Jednostkę Certyfikującą

Sprawdź w GMP+ Company Database w jakich zakresach dana Organizacja Certyfikująca została zatwierdzona dla przeprowadzania audytów. Sprawdź wszystkie zatwierdzone przez GMP+ International Organizacje Certyfikujące w regionie na naszej stronie internetowej. Twoja firma podpisze kontrakt bezpośrednio z Organizacją certyfikującą. 

4. Poproś Organizację Certyfikującą, z którą zawarłeś umowę, o przeprowadzenie audytu

Audyt zostanie przeprowadzony niedługo po złożeniu wniosku. Audyt składa się z oceny dokumentacji i audytu na miejscu. Po pozytywnej ocenie, Organizacja Certyfikująca wystawi certyfikat i Twoja firma uzyska dostęp do wszystkich korzyści.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje