Program B11 Laboratoriów Rejestrowanych

Wiarygodne analizy laboratoryjne są kluczowe dla silnego i godnego zaufania łańcucha paszowego. Niedokładne lub błędne wyniki analiz będą podważać siłę naszego łańcucha paszowego, jak również zagrażać samemu bezpieczeństwu pasz. Faktycznie, w ciągu minionych lat miało miejsce kilka incydentów, związanych z nieprecyzyjnymi wynikami analiz, co prowadziło do nieporozumień i problemów wśród firm tworzących łańcuch paszowy. Z tego względu, po dogłębnych przemyśleniach, GMP+ International zdecydowała o uruchomieniu programu Laboratoriów Rejestrowanych.

GMP+ International uruchamia program Laboratoriów Rejestrowanych

Czym jest program Laboratoriów Rejestrowanych GMP+?
Począwszy od 1 stycznia 2020, laboratoria, które badają krytyczne substancje skażające dla firm certyfikowanych GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) (B1, B1.2, B2 oraz B3), będą rejestrowane GMP+. Ten nowy program został opracowany wyłącznie dla trzy (3) krytycznych substancji skażających, a mianowicie:

 • aflatoksyna B1,
 • dioksyny/dioksynopodobne PCBs/ niedioksynopodobne PCBs,
 • metale ciężkie.

Laboratoria mogą wybrać, na które z tych substancji skażających chcą zostać zarejestrowane. Laboratoria Rejestrowane GMP+ muszą spełnić następujące kryteria efektywności dla wybranej (-ych) substancji skażającej (-ych):

 • LOQ (granica oznaczalności)
 • Powtarzalność
 • Obiektywność, oraz
 • Niepewność pomiaru

Będą one także uczestniczyć w Kontroli biegłości.

Co muszą zrobić firmy certyfikowane GMP+ FSA?
Dla firm certyfikowanych GMP+ FSA B1, B1.2, B2 lub B3 zmiana ta oznacza, że od dnia 1 stycznia 2020. będą mogły korzystać jedynie z Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ przy wykonywaniu analiz krytycznych substancji skażających. Od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2020 analizy określonych parametrów mogą być przeprowadzane przez laboratorium, które złożyło wniosek o rejestrację w organizacji certyfikującej, poza laboratoriami już zarejestrowanymi.

 • Aby uzyskać przegląd zarejestrowanych laboratoriów, kliknij tutaj
 • Aby uzyskać przegląd stosowanych laboratoriów, kliknij tutaj

 

Jak starać się o uczestnictwo w programie Laboratoriów Rejestrowanych GMP+?
Od 1 czerwca 2018 r laboratoria mogą zacząć się ubiegać GMP + Zarejestrowany Laboratorium. Po wdrożeniu przez laboratorium kryteriów efektywności, może ono wnioskować o rejestrację GMP+ za pośrednictwem Organizacji Certyfikującej, która ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie laboratorium rejestrowanego. rzede wszystkim zostanie przeprowadzony audyt oparty o dokumentację. Audyty na miejscu będą przeprowadzane w razie wątpliwości. Laboratoria Rejestrowane GMP+ będą płacić GMP+ International roczną opłatę. Wysokość opłaty została określona w dokumencie GMP+ C4.

Ważne dokumenty

 • GMP+ B11: standard zawierający wymogi dla rejestracji i weryfikacji laboratoriów;
 • GMP+ BA11: załącznik zawierający kryteria efektywności dla laboratoriów rejestrowanych, w oparciu o prawodawstwo europejskie oraz standardy ISO.
 • GMP+ D3.21. Jest to dokument pomocniczy ze wskazówkami, które mają ułatwić firmom wdrożenie nowych wymogów.

Ważne daty

 • Od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2020 analizy określonych parametrów mogą być przeprowadzane przez laboratorium, które złożyło wniosek o rejestrację w organizacji certyfikującej, poza laboratoriami już zarejestrowanymi. Lista będzie wkrótce opublikowana na GMP+ Website.
 • Od 1 stycznia 2020 analizy określonych parametrów muszą być przeprowadzane przez laboratorium zarejestrowane.

GMP+ International będzie przesyłać regularne aktualizacje dotyczące programu laboratoriów rejestrowanych.    

Pytania?
Daj nam znać. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana w naszym module GMP+ FSA module będzie miała ogromny pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo pasz, jak i na zaufanie do naszego łańcuchowego podejścia. Wszystkie firmy certyfikowane GMP+FSA na tym zyskają.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana ta będzie miała wpływ na wasz biznes. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do skontaktowania się z Waszą Organizacją Certyfikującą, wysłanie do nas maila lub telefoniczny kontakt z naszym help deskiem: +31 (0)70 307 41 44.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje