Jednostki Certyfikacyjne & Audytorzy GMP+

W celu oceny, czy firmy certyfikowane GMP+ spełniają wymogi GMP+ Feed Certification scheme, Jednostki Certyfikacyjne (CB) przeprowadzają audyty. Robiąc to, CB pełnią kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa pasz.

Aby prawidłowo spełniać to zadanie, CB muszą mieć wykwalifikowanych audytorów. Wymóg ten gwarantuje firmom certyfikowanym GMP+, że są oceniane w sposób niezależny, spójny i kompetentny.

GMP+ International  ma solidny Program Integralności (Integrity Program), pozwalający zweryfikować, czy Jednostki Certyfikacyjne spełniają wymogi GMP+ Feed Certification scheme.

Częścią tego Programu Integralności jest coroczny audyt biura Jednostki Certyfikacyjnej zatwierdzonej GMP+, jak również audyty równoległe i audyty z udziałem świadka.

Po zatwierdzeniu przez GMP+ International, Jednostki Certyfikacyjne mają prawo do  wystawiania i cofania certyfikatów GMP+ we własnym imieniu. GMP+ International działa razem z Jednostkami Certyfikacyjnymi i audytorami na całym świecie na rzecz Feed Safety Assurance (FSA) i Feed Responsibility Assurance (FRA).

Zatwierdzenie każdej Jednostki Certyfikacyjnej można zweryfikowac w bazie danych  GMP+ Company database.