Audytorzy

Organizacje Certyfikujące zatwierdzone przez GMP+ pracują z wykwalifikowanymi audytorami. Jako auditor GMP+ przeprowadzasz audyty firm certyfikowanych GMP+, aby sprawdzić, czy spełniają one wymogi GMP+ Feed Certification scheme.

Jako audytor pracujesz dla zatwierdzonej przez GMP+ Organizacji Certyfikującej (CB). CB jest odpowiedzialna za zatwierdzenie Ciebie jako audytora. Wiedza audytora jest również sprawdzana przez GMP+ International za pomocą  egzaminu GMP+.

Organizacja Certyfikująca (CB) jest odpowiedzialna za zgłoszenie Ciebie do egzaminu GMP+. Po zakończeniu przez CB procedury Twojego zatwierdzenia i pomyślnym zdaniu przez Ciebie egzaminu GMP+, jesteś gotowy do przeprowadzania audytów. Kompetencje niezbędne do tego, aby zostać audytorem GMP+, są opisane w Aneksie 2 do GMP+ C10.