Audytorzy

Mimo że GMP+ International jest właścicielem i administratorem certyfikatów GMP+ FSA i FRA, odpowiedzialność za przeprowadzanie audytów i wydawanie certyfikatów GMP+ spoczywa na Jednostkach Certyfikujących zatwierdzonych przez GMP+ International.

Audytorzy
Audytorzy

Praca audytora polega na odwiedzaniu przedsiębiorstw i sprawdzaniu, czy spełniają one wymagania i normy systemu certyfikacji. Audytor procuje za pośrednictwem zatwierdzonej Jednostki Certyfikującej zatwierdzonej przez GMP+, która z kolei jest odpowiedzialna za zatwierdzenie audytora. Zanim jednak audytor podejmie pracę, jego wiedza zostaje odpowiednio sprawdzona przez GMP+ International poprzez egzamin GMP+. Zgłoszenie do egzaminu przesyła zatwierdzona przez GMP+ Jednostka Certyfikująca. Pozytywny wynik egzaminu GMP+ i zatwierdzenie audytora przez Jednostkę Certyfikującą oznaczają, że może on przystąpić do pracy. Wykaz umiejętności, którymi musi dysponować audytor GMP+ znajduje się w Załączniku 2. do dokumentu GMP+ C10.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje