Partner łańcucha przemysłowego

Bez udziału i zaangażowania naszych partnerów z sektora pasz & żywności nie byłby możliwy dalszy rozwój GMP+ certification scheme i naszych produktów i usług wspierających zgodnie z potrzebami klientów.

Ten rysunek przedstawia w jaki sposób powiązani są wszyscy nasi partnerzy.  

Dokument Regulaminu Partnera Łańcuchowego można znaleźć tutaj. (Only available in English)

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje