QS database

Publikacja  firm certyfikowanych GMP+ w bazie danych QS 

Dla zapewnienia przejrzystości w całym łańcuchu dostaw systemu QS, każda firma certyfikowana GMP+, która chce zaopatrywać firmy certyfikowane QS, musi się zarejestrować w bazie danych QS. Pod tym linkiem znajduje się instrukcja jak zarejestrować się w bazie danych QS.

Publikacja firm certyfikowanych QS w bazie danych GMP+ company database 

Firmy certyfikowane QS, które chcą dostarczać do firm certyfikowanych GMP+, muszą zaznaczyć ten fakt w bazie danych QS. Dzięki automatycznemu transferowi danych z bazy danych QS do GMP+ Company database, firmy certyfikowane QS, które decydują się dostarczać produkty lub usługi do firm certyfikowanych GMP+, są wymienione w GMP+ Company database.


Od certyfikowanych QS producentów mieszanek paszowych i premiksów pobierana jest opłata rejestracyjna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w GMP+ C4 Taryfa. Certyfikowani QS producenci mieszanek paszowych i premiksów muszą wypełnić formularz wniosku zawierający ich dane niezbędne do faktury.

Firmy certyfikowane QS, które mają autoryzację na dostawy do GMP+ FC scheme, są wymienione w tabeli  “Other certification schemes (Inne systemy certyfikacji)”, w bazie danych GMP+ Company database.