Download Logos

Na całym świecie GMP+ International oznacza Feed Safety Assurance i Feed Responsibility Assurance. Jesteśmy dumni z naszych produktów i usług i uważamy za ważne, aby członkowie Wspólnoty GMP+ dobrze rozumieli jakich logo mogą używać i jak ich używać w sposób prawidłowy. Nieuprawnione używanie logo GMP+ International może być mylące, stwarzać fałszywe wrażenie lub być przyczyną nieporozumień. Niniejszy opis określa zasady i uregulowania dotyczące używania logo będących własnością GMP+ International.

GMP+ International ma wyłączność na udzielanie stronom trzecim zgody na używanie logo na podstawie pisemnej umowy. GMP+ International ma prawo cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie. GMP+ International może, według własnego uznania, zażądać od użytkownika (-ów) usunięcia logo. Używanie lub eksponowanie logo GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA nie stanowi dowodu, że firma jest certyfikowana. Dla sprawdzenia ważności certyfikatu należy skonsultować bazę danych GMP+ Company database na stronie internetowej GMP+ International.

Jakie są logo GMP+ International?

Polityka dotyczy następujących logo:

Wszystkie wymienione logo mogą być pobrane poniżej.

Którego logo GMP+ mogę używać?

Używanie jakiegokolwiek logo GMP+ przez stronę trzecią jest możliwe JEDYNIE wtedy, gdy istnieje umowa pomiędzy użytkownikiem i GMP+ International. Ponadto, firma paszowa może używać logo tylko wtedy, gdy jest to zapisane w Umowie Certyfikacyjnej pomiędzy firmą, a Organizacją Certyfikująca zatwierdzoną przez GMP+ International.

Nieuprawnione używanie logo GMP+ może skutkować podjęciem odpowiednich działań prawnych, niewłaściwe użycie zostanie ujawnione na stronie www.gmpplus.org  i/lub spowoduje zerwanie wszelkiej współpracy.

Jak używać logo GMP+ FSA i GMP+ FRA

Znaki towarowe dla logo GMP+ FSA i GMP+ FRA są zarejestrowane. Jeśli wasza firma jest certyfikowana GMP+ FSA lub GMP+ FRA, macie prawo eksponować logo GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA pod następującymi warunkami:   

 1. Na lub przy lokalizacji biznesowej lub na środku transportu firmy certyfikowanej;
 2. Na wszelkich dokumentach wystawianych przez firmę certyfikowaną, takich jak druki firmowe, faktury, wizytówki. Na dokumentach związanych z jakąś partią towaru lub dostarczaną usługą jedynie wtedy, gdy dostarczane towary /usługi są wytwarzane / wykonywane w ramach zakresu objętego certyfikatem GMP+ FSA i/ lub GMP+ FRA;
 3. Na stronie internetowej firm certyfikowanych i Organizacji Certyfikującej.
 4. Macie prawo używać logo GMP+ FRA na lub przy (produkowanych) produktach certyfikowanych GMP+ FRA.
 5. Nie dopuszczalne jest używanie logo GMP+ FSA i / lub FRA na lub przy produktach wyprodukowanych przez firmę / lokalizację certyfikowaną GMP+ FSA / FRA. 

Należy upewnić się, używając logo GMP+, że nie zmienia się, nie edytuje, ani nie modyfikuje oryginalnego wzoru. Musi on zawsze być identyczny z oryginałem.
Poza firmami certyfikowanymi GMP+ FSA lub GMP+ FRA, logo mogą używać wyłączni partnerzy (systemu), lecz jedynie gdy GMP+ International przyzna im na to sublicencję.

Jak używać logo GMP+ Registered Consultant?

Logo GMP+ Registered Consultant może być używane jedynie przez firmy konsultingowe, które mają umowę z GMP+ International zgodnie z Regulaminem GMP+ Registered Consultant.

Ograniczone używanie logo firmowego GMP+ International

Znaki towarowe logo firmowego GMP+ International są zarejestrowane.

Użycie jest ograniczone jedynie do firmy GMP+ International. Zatem wyłączając firmy certyfikowane, organizacje certyfikujące, rejestrowanych konsultantów i wszystkich innych.

Jedynie GMP+ International i Przedstawiciele Krajowi oraz zatwierdzeni dostawcy mogą używać logo GMP+ International.

Wszyscy inni, jak firmy certyfikowane, Organizacje Certyfikujące i rejestrowani konsultanci nie mają prawa używać logo firmowych GMP+ International i znaków towarowych, chyba że zostało to specjalnie zapisane w umowach.

Wskazówki dla użytkownika: logo GMP+ International

Poniższe wskazówki pozwolą uniknąć niewłaściwego użycia logo GMP+ International. GMP+ International i Przedstawiciele Krajowi mogą używać znaków towarowych GMP+ International.

Logo GMP+ International

 • Nie używaj ani nie kopiuj logo GMP+ International
 • Nie zmieniaj and nie modyfikuj logo GMP+ International
 • Nie używaj zmienionego bądź zmodyfikowanego logo GMP+ International.

Nieaktualne logo: niedozwolone do użycia w żadnym przypadku

Nie rejestruj "GMP+ International" jako nazwę lub w nazwie swojej domeny, strony internetowej lub w nazwie firmy, np. www.gmpinternationaldatabase.com.

 • Nie używaj "GMP+ International" jako nazwy lub w nazwie twojego produktu lub usługi
 • Nie deklaruj, że twoje produkty lub usługi są zatwierdzone, zaakceptowane lub certyfikowane przez ‘‘GMP+ International’’. (Pamiętaj, GMP+ International nie przeprowadza certyfikacji.)
 • Nie używaj “GMP+ Academy” jako nazwy lub w nazwie twojej usługi.
 • Powołuj się na GMP+ lub GMP+ International w sposób właściwy i uczciwy.

Dodatkowe informacje odnośnie (używania) różnych logo GMP+ są dostępne w: 
Moduł Feed Safety Assurance & Feed Responsibility Assurance: GMP+ A3 GMP+ Logo