Blog GMP+

Roland van der Post (Dyrektor Zarządzający) co miesiąc dzieli się swoją wizją ze społecznością GMP+ na swoim blogu.

Od września 2021 Roland przejął bloga od Johana den Hartoga (dyrektora ds. rozwoju biznesu). Roland dzieli się swoimi doświadczeniami na swoich blogach. Blogi z ostatnich lat można przeczytać tutaj.

Raport ekspertów FAO/WHO potwierdza nasza misję

Raport ekspertów FAO/WHO potwierdza nasza misję

19/12/2019

Zajęło to ponad 4 lata, ale w listopadzie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały w końcu...

Czytaj więcej
Przeciwko konkurencji, za tworzeniem koalicji

Przeciwko konkurencji, za tworzeniem koalicji

28/11/2019

Wśród firm certyfikowanych i innych systemów pojawiają się niekiedy nieporozumienia odnośnie roli zarządzających (innymi) systemami. Niektóre firmy uważają zarządzającego s...

Czytaj więcej
Trzy podstawowe lekcje o bezpiecznym łańcuchu paszowym

Trzy podstawowe lekcje o bezpiecznym łańcuchu paszowym

31/10/2019

W tekstach na moim blogu staram się przedstawiać tematy ważne dla GMP+ International w sposób możliwie jak najprostszy. Jednak czasami zdarza mi się rozmawiać z kimś i pomy...

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo pasz to działanie zespołowe

Bezpieczeństwo pasz to działanie zespołowe

30/09/2019

Poszczególne firmy paszowe otrzymują certyfikaty GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Ale bezpieczeństwo pasz nie istnieje dzięki staraniom samych tylko pojedynczych firm...

Czytaj więcej
Zakotwiczenie integralności GMP+ FSA

Zakotwiczenie integralności GMP+ FSA

26/08/2019

Wszystkie audyty firm dla GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) są przeprowadzane przez niezależne Organizacje Certyfikujące (CBs), które są zatwierdzone przez GMP+ Interna...

Czytaj więcej
Integralność, najważniejszy element łańcucha paszowego

Integralność, najważniejszy element łańcucha paszowego

26/07/2019

Gdy mówimy o bezpieczeństwie pasz, istnieje pokusa skupiania się jedynie na stosowaniu prawidłowych standardów i procedur.

Czytaj więcej
Rosnące znaczenie certyfikacji non-GMO

Rosnące znaczenie certyfikacji non-GMO

27/06/2019

Na całym świecie popyt na pasze i żywność non-GMO rośnie w szybkim tempie.

Czytaj więcej
Znaczenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

Znaczenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

07/06/2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dzień 7 czerwca Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności.

Czytaj więcej
Włoski handel detaliczny przyjmuje swoją część odpowiedzialności w łańcuchu paszowym

Włoski handel detaliczny przyjmuje swoją część odpowiedzialności w łańcuchu paszowym

27/05/2019

Około pięć lat temu, GMP+ FSA odnotował nagły wzrost we Włoszech, ponieważ lider rynku, firma Veronesi group, zaczęła wymagać certyfikatów od swoich dostawców.

Czytaj więcej
Déjà vu w Europie Wschodniej

Déjà vu w Europie Wschodniej

23/04/2019

Z rosnącym się rynkiem eksportowym i rocznym wzrostem PKB wynoszącym 4%, Węgry są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie.

Czytaj więcej