Raport ekspertów FAO/WHO potwierdza nasza misję

czwartek, 19 grudnia 2019

Zajęło to ponad 4 lata, ale w listopadzie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały w końcu swój raport ze spotkania ekspertów, które odbyło się w maju 2015 roku. Nasza cierpliwość została wynagrodzona, gdyż konkluzje i rekomendacje raportu dały nowy impuls misji GMP+ International.

Blog 13 - FAO/WHO expert report affirms our mission

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

W dniach 12 – 15 maja 2015 eksperci z całego świata zebrali się w Rzymie, aby dokonać przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat zagrożeń związanych z paszami. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się zagrożenia chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz metody pobierania prób i analiz.

Podejście łańcuchowe

Cztery i pół roku później FAO i WHO przedstawiły wynik tego spotkania, 263 stronicowy raport zatytułowany ‘Zagrożenia związane z paszami dla zwierząt; Raport z połączonego spotkania ekspertów FAO/WHO’. Według ekspertów wyzwaniem jest nie tylko sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na pasze ‘ale także zapewnienie ich bezpieczeństwa, a tym samym przyczynienie się do bezpieczeństwa całego łańcucha żywnościowego’ (podkreślenie dodane).

Raport wymienia skażenia oraz inne zagrożenia, jakie mogą wystąpić ‘w trakcie produkcji pasz, przetwarzania, obsługi, przechowywania, transportowania i używania’. Byłem podbudowany tym potwierdzeniem znaczenia podejścia łańcuchowego, gdyż jest to w centrum naszego system bezpieczeństwa pasz od roku 2000. Nasze podejście łańcuchowe obejmuje środki bezpieczeństwa od startu do mety, od skupu przez całą drogę do produkcji. Jest istotne, aby ryzyka były kontrolowane tam, gdzie występują, po to, by uniknąć problemów w dalszych ogniwach łańcucha.

Wskazówki

Rosnące zapotrzebowanie na żywność pochodzenia zwierzęcego wymaga międzynarodowej strategii walki z zagrożeniami związanymi ze zwiększoną produkcją, szczególnie w czasach, gdy zmiany klimatyczne mogą prowadzić do zwiększonej liczby skażeń mykotoksynami. Raport zaleca więc FAO i WHO opracowanie wskazówek dla zapobiegania i kontrolowania zidentyfikowanych zagrożeń dla pasz.

Mając prawie trzydziestoletnie doświadczenie w biznesie bezpieczeństwa pasz i ponad 18.000 firm certyfikowanych GMP+ FSA, GMP+ International jest gotowa i zdolna do przyczynienia się do tej batalii. Będziemy nadal wspierać wszystkich członków naszej wspólnoty w przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności i działaniu na rzecz bezpiecznych pasz. Czy możemy liczyć na Was wszystkich także w 2020 roku?

W imieniu całego zespołu GMP+ International życzę Państwu Wesołych Świąt.