International Database Transport (for) Feed

IDTF (International Database Transport (for) Feed) to baza danych poprzednich ładunków i odpowiadających im schematów czyszczenia. IDTF powstała z inicjatywy ICRT (International Committee Road Transport), którego członkami są Qualimat, Ovocom, GMP+ International, QS, EFISC-GTP, AIC oraz AMA.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sektorze pasz dla zwierząt, tych 7 członków pracuje nad harmonizacją ich wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do transportu luzem na drodze. Tym samym IDTF zawiera minimalne wymagania w zakresie czyszczenia pochodzące z różnych systemów, ułatwiając pracę firm prowadzących działalność międzynarodową. ICRT regularnie uaktualnia bazę danych. Zakazuje się transportu wszelkich produktów nieujętych w IDTF środkami do przewozu pasz dla zwierząt.

Przejdź do the IDTF (International Database Transport (for) Feed. Znajdziesz tam wzór wniosku o (re-)klasyfikację (request form for (re-)classification - angielskim ).


Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje