Informacje o Task Force

Zdajemy sobie sprawę, że każdy kraj i region ma specyficzne uwarunkowania przy stosowaniu standardów GMP+. Grupa Zadaniowa to nasz program, który wspiera firmy mające do czynienia z problemami, obawami i wyzwaniami związanymi z wdrażaniem standardów GMP+ w swoich regionach.

Kim są członkowie Task Force

Task Force (Grupy zadaniowe) skupiają ochotników z firm z łańcucha dostaw rolno-paszowych, konsultantów rejestrowanych, jednostek certyfikujących i pracowników GMP+. Ochotnicy reprezentują zarówno swoje firmy, jak i segment, w którym działają, od początku do końca łańcucha.

Nasze istniejące Task Force obejmują:

  1. Polskę
  2. Włochy
  3. Hiszpanię
  4. Brazil Brazylię
  5. Region Dunaju (Austria, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Rumunia i Bułgaria)

Program

Co roku, każda Grupa zadaniowa organizuje 4 spotkania, aby zająć się tematami i kwestiami istotnymi dla ich otoczenia. Czasem tworzone są mniejsze grupy robocze przygotowujące propozycje lub rozwiązania dla specyficznych tematów, celem ich późniejszego przedyskutowania przez grupę.

Jeśli jakieś zagadnienie przyczynia się do ulepszenia standardu, GMP+ International może je przedstawić do dyskusji naszemu International Expert Committee.

Wyniki

Task Force przyczyniły się już do ulepszenia GMP+ FC scheme, w tym takich tematów jak jednorodność i przenoszenie pozostałości poprodukcyjnych, wymogi dla zakupów BA10, Q&A Transport i wiele innych. Grupy zadaniowe doskonalą system, doceniamy sposób, w jaki te grupy przyczyniają się do naszego celu dostarczania standardów, które są stosowane na całym świecie.

Zainteresowany?

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś dołączyć do którejś z naszych Grup zadaniowych, skontaktuj się z naszym zespołem Business Development.