Zapobieganie oszustwom paszowym

Czym są oszustwa paszowe?

Oszustwo paszowe to nieuczciwe dodawanie substancji nieautentycznych lub oszukańcze usunięcie bądź zastąpienie substancji autentycznych. Oszustwo jest istotnym źródłem ryzyka mogącym zagrozić bezpieczeństwu żywności i pasz. Także dlatego, że oszustwo podważa system ustanowiony właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wspólnota GMP+ uważa za konieczne zwrócenie uwagi na ten problem oraz podjęcie odpowiednich działań. 

W jaki sposób oszustwo paszowe może zaszkodzić mojemu biznesowi i bezpieczeństwu pasz?

Gdy w łańcuchu paszowym pojawiają się zamierzone i motywowane ekonomicznie fałszerstwa, szkodzi to naszym biznesom.

  • Podważa to nasze gwarancje bezpieczeństwa pasz i żywności
  • Szkodzi integralności naszych produktów i biznesów
  • Prowadzi do złej reputacji i zmniejszonego zaufania
  • Skutkuje utratą klientów i spadkiem sprzedaży

Jak mogę przygotować moją firmę?

Należy zacząć od przyjrzenia się podatności firmy i produktów na oszustwa. Trzeba przeprowadzić ocenę tej podatności, aby uzyskać wgląd w sytuację.

  • Zachęcać do zgłaszania i rozmów na  temat oszustwa (otwarta kultura)
  • Znać standardy (cena, jakość, poziomy itp.)
  • Odchylenia mogą być sygnałem oszustwa
  • Działać odpowiednio do otrzymywanych sygnałów
  • Wiedzieć, co należy zrobić i kto jest odpowiedzialny za podjęcie działań

Jak GMP+ International może mi pomóc?

Traktujemy temat oszustw paszowych bardzo poważnie. Wspólnie z grupą ekspertów zajmujących się oszustwami w paszach/żywności, takich jak ekspert ds. autentyczności żywności profesor Saskia van Ruth z Wageningen UR, opracowaliśmy dokument zawierający informacje i narzędzia przydatne w działaniach związanych z oszustwami paszowymi. Znajduje się tam kwestionariusz dotyczący oszustw paszowych, pozwalający uzyskać pogląd na temat podatności Twojej firmy i produktów. Jest również dokument zawierający wskazówki odnośnie środków kontrolnych możliwych do wykorzystania przy kontroli podatności na oszustwa paszowe lub wykrywania oszustw we wczesnym stadium.


Dowiedz się więcej o Zapobieganiu oszustwom paszowym  Skorzystaj z kwestionariusza: Gdzie są słabe punkty w  Sprawdź listę: jak kontrolować słabe punkty?

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z publikacjami GMP+ na temat oszustw paszowych

GMP+ International provides guidance for combating fraud
Alertness: feed fraud
Wskazówki jak rozpoznawać nadużycia w paszach
Nie można oszukiwać ludzi przez cały czas
Rozpocznij e-learning: Ochrona firmy przed oszustwami paszowymi