Business Development

Wij anticiperen op de wereldwijde ontwikkelingen op de diervoedermarkt en leggen daarbij contact met verschillende belanghebbenden, zoals nationale vertegenwoordigers, kennispartners en geregistreerde adviseurs, overheidsinstanties en ketenpartners. Daarbij spelen we een cruciale rol in het begrijpen van wat elke markt van ons nodig heeft. Met deze kennis zijn we in staat om de juiste stappen te zetten in de richting van ons gezamenlijke doel: het verbeteren van de voederveiligheid wereldwijd.