Team Scheme & Customer Service

Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de zogenaamde 'schemadocumenten' (GMP+ normen) en de ontwikkeling van producten die bedrijven ondersteunen vóór en tijdens het GMP+ certificatieproces. Het doel van ons team is om ervoor te zorgen dat GMP+ geaccepteerde certificatie-instellingen hun certificeringsaudits uitvoeren in overeenstemming met onze voorwaarden, integriteitsbeleid en procedures. Het is van groot belang dat onze hoge kwaliteitsnormen consequent worden nageleefd.

We werken nauw samen met externe deskundigen om de documenten voortdurend aan te scherpen en ons productaanbod te verbeteren. We gebruiken onze expertise en netwerkmogelijkheden om onze Certificatie Instellingen en GMP+ gecertificeerde bedrijven te ondersteunen met de juiste uitrusting en kennis om steeds meer bedrijven in de gehele waardeketen te binden aan veilig diervoeder.