Informeer jouw Certificatie Instelling

dinsdag 22 december 2020

Met ingang van 1 januari 2021 zijn GMP+ gecertificeerde bedrijven verantwoordelijk voor het informeren van de Certificatie Instelling als een poortwachtersprotocol wordt toegepast. Hiervoor kunnen ze de GMP+ meldingsformulieren gebruiken.

Een belangrijke voorwaarde in de eerder dit jaar gepubliceerde nieuwe GMP+BA10 Minimumvoorwaarden inkoop is dat je als GMP+ gecertificeerd bedrijf bij GMP+ International moet melden als een poortwachtersprotocol wordt toegepast. GMP+ informeerde tot op heden de Certificatie Instelling. Dit gaat veranderen.

Vanaf 1 januari 2021 moet je dit zelf melden bij jouw CI informeren wanneer je een poortwachtersprotocol toepast. Maak afspraken met jouw CI over hoe zij hierover geij geïnformeerd willen worden.

GMP+ meldingsformulieren

Je kunt hierover makkelijk de GMP+ meldingsformulieren gebruiken. Op het formulier is een extra veld toegevoegd. Als je hier het e-mailadres van de CI invult, dan ontvangt de CI automatisch een kopie van het meldingsformulier.

Het kan zijn dat de CI aanvullende informatie nodig heeft, bijvoorbeeld om de audit voor te bereiden. Hierover maak je afspraken met de CI.

Goed om te benadrukken: aan de meldingsplicht verandert niets. GMP+ gecertificeerde bedrijven moeten na 1 januari 2021 zowel GMP+ International als hun CI informeren als zij een poortwachtersprotocol toepassen.

De GMP+ meldingsformulieren vind je hier.

De opnames van onze recente webinars over de verschillende poortwachtersprotocollen vind je hier.

Het FAQ-document met veel gestelde vragen vind je hier.