International Union of Railways (UIC) nieuwe partner van GMP+ International

dinsdag 30 maart 2021

Gemotiveerd om alle sectoren in de hele diervoederleverketen erbij te betrekken, verwelkomt GMP+ International de Internationale Spoorwegunie als ketenpartner om de railtransportsector te vertegenwoordigen in onze expertgroep.

Doel GMP+ Partnerschap

Het betrekken van belanghebbenden in de diervoeder- en levensmiddelenketen bij het besluitvormingsproces resulteert in steun en inzet van verschillende industrieën binnen de keten voor het GMP+ Feed Certification scheme. Bovendien stelt dit partnerschap GMP+ International in staat marktgerichte producten en diensten te ontwikkelen waarvan de hele diervoederketen kan profiteren.

Welkom International Union of Railways(UIC)

Met meer dan 200 leden wereldwijd heeft de UIC tot taak het railtransport wereldwijd te bevorderen en doeltreffend te reageren op de huidige en toekomstige uitdagingen inzake mobiliteit en duurzame ontwikkeling in de sector. UIC vergemakkelijkt alle vormen van internationale samenwerking tussen de leden en bevordert het delen van beste practices. Dit is een van de redenen waarom de UIC een partnerschap is aangegaan met GMP+ International.

“Als UIC hebben we gemerkt dat verschillende van onze leden GMP+ FSA gecertificeerd zijn. Aangezien het railtransport in details verschilt van andere transportvormen, voelen wij het als onze plicht om niet alleen te zorgen voor een veilig transport, maar ook voor een veilig transport van diervoeder per spoor. UIC beschikt over veel technische expertise op het gebied van railtransport en wij zijn bereid deze kennis te delen met GMP+ International. Met name op het gebied van interfaces tussen verschillende vormen van transport en het spoor om continu te werken aan de verbetering van de voederveiligheid, met name in de verdere ontwikkeling van normen voor reiniging, autonoom rijden, onbegeleid transport en alle aanvullende diensten die verband houden met transport." zegt Stefan Hackl, hoofd van de UIC Studiegroep Kwaliteit- & Managementsystemen en afdelingsmanager Continue Verbetering Rail Cargo Group

"We zijn blij dat we een partnerschap met UIC hebben. We kunnen nu nauw samenwerken met de spoorwegen wereldwijd. We zijn ons ervan bewust dat het railtransport steeds belangrijker wordt voor het transport van grondstoffen voor het diervoeder en de productie. Een van onze kernwaarden is samen, daarom is het belangrijk voor ons dat elke belanghebbende in de keten, inclusief de spoorwegsector, naar voren komt om zijn expertise te delen in de ontwikkeling en verbetering van de GMP+ voorwaarden. De aanwezigheid van UIC zou zeker veel verbetering brengen in onze norm om bedrijven te ondersteunen." aldus Johan den Hartog, Managing Director

We willen jou erbij!

Op dit moment heeft GMP+ International bijna 50 ketenpartners uit de hele wereld en we blijven zoeken naar meer samenwerking. Als je interesse hebt om partner te worden, neem dan contact op met Olyn San Miquel van onze Business Development afdeling.