Services speciaal voor transportbedrijven

dinsdag 29 november 2022

Voor transportbedrijven zijn er diverse services beschikbaar die ondersteunen bij het opzetten van een HACCP systeem. Deze brengen we graag onder de aandacht.

Met de introductie van het GMP+ Feed Certification scheme 2020 staat in de R1.0 - Feed Safety Management System Requirements dat de GMP+ bedrijven verantwoordelijk zijn voor het correct toepassen van de HACCP-principes. Dit basisprincipe geldt ook voor elk transportbedrijf. De diervoeders dienen zodanig te worden getransporteerd dat risico's worden beheerst en de diervoeders met dezelfde veiligheidsniveaus worden behandeld vóór belading, tijdens transport en op het moment van aflevering. Elk transportbedrijf moet de bedrijfsspecifieke gevaren voor de voederveiligheid identificeren, analyseren en beheersen door de HACCP-beginselen toe te passen zoals vermeld in R 1.0 Feed Safety Management System Requirements.

GMP+ International heeft diverse services beschikbaar om transportbedrijven hierbij te helpen. De services zijn bedoeld om GMP+ gecertificeerde bedrijven (of bedrijven die GMP+ gecertificeerd willen worden) te ondersteunen bij het opzetten van hun HACCP-systeem.

De services op een rij: 

  • Interactieve Excel: krijg meer inzicht in risico’s, maak je eigen HACCP analyse

HACCP is het middel om inzicht te krijgen in de risico's tijdens transport en hoe deze te beheersen. De omstandigheden van elk type transport zijn verschillend. In de Excel staan de meest voorkomende risico's en bijbehorende beheersmaatregelen in verband met de verschillende activiteiten binnen de scope "Wegtransport van diervoeder". Dit is een interactief hulpmiddel. Zo kunnen de specifieke omstandigheden van het individuele transportbedrijf aangepast worden.

Lees eerst de Leeswijzer HACCP transport. Deze geeft kort uitleg hoe de “HACCP Transport interactieve Excel” werkt. In de leeswijzer wordt uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om een eigen HACCP analyse te maken.  

  • GMP+ Academy microlearning Veilig transport van GMP+ feed

Een microlearning is een laagdrempelig leermodule die niet langer dan 10 minuten duurt en veel praktische voorbeelden bevat. In samenwerking met (transport) bedrijven uit de diervoedersector, is er een serie microlearning modules (Veilig transport van GMP+ feed) gemaakt die verschillende aspecten van transport behandelen, zoals plannen van het transport, gebruik van de IDTF, laden en lossen en het reinigen van de laadcompartimenten.

Daarnaast zijn er enkele meer algemene microlearning modules beschikbaar die gaan over de toepassing van de HACCP-principes en de basisvoorwaarden (Het belang van HACCP bij het beheersen van de voederveiligheid van het transport en Basisvoorwaarden). Een microlearning is bij uitstek te gebruiken om nieuwe medewerkers te trainen of als opfriscursus voor personeel. Ze zijn in meerdere talen beschikbaar.

  • Extra uitleg in de Q&A transport

Samen met de GMP+ Community doen we ons best om de voorwaarden die we hebben opgesteld zo duidelijk mogelijk te verwoorden in de schemadocumenten. Toch zijn er onderwerpen die meer uitleg behoeven. De ‘Q&A Transport is bedoeld om informatie en uitleg te geven over de achtergrond, reikwijdte, praktische uitvoering en implementatie van de GMP+ transportvoorwaarden. Het is bedoeld als leidraad voor de bedrijven die betrokken zijn bij verschillende vormen van GMP+ transport.

  • IDTF website: vind snel het toepasselijke reinigingsregime

GMP+ International onderhoudt samen met andere voederveiligheidsschema's de "International Database Transport (for) Feed". Een internationale database waarop je eenvoudig het reinigingsregime van een laadcompartiment kunt vinden en het hoge niveau van voederveiligheid van het voer dat je vervoert kunt garanderen. Ook vind je onder Nuttige links verschillende websites met informatie over toegelaten desinfectiemiddelen in verschillende landen.

  • GMP+ Registered Service: ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering 

GMP+ International werkt samen met dienstverleners die diensten aanbieden die zorgen voor efficiënt onderhoud en verbetering van diervoederveiligheid. Deze diensten dragen ook bij tot het gebruik van gestandaardiseerde en uniforme werkingswijzen in de keten. De genoemde Registered Services zijn er om te ondersteunen op het gebied van transport. Klik op de links voor meer informatie - www.certag.eu en https://bulkvision.eu.

  • Download & print Leaflet - Transport HACCP Support

Alle GMP+ bedrijven kunnen gebruik maken van deze services. Daarnaast is er een digitale ‘leaflet” beschikbaar welke gedeeld kan worden. Deel de leaflet online of print uit en deel deze met je transporteurs. Zo werken we samen aan safe feed transport.

Heb je vragen over een van deze services, neem dan contact met de helpdesk of via +31 (0)70 3074144.