Informatie over support material voor nieuw GMP+ FC 2020-schema

vrijdag 21 augustus 2020

Maak kennis met het nieuwe programma en de ondersteunende materialen

We willen u graag een statusupdate geven met betrekking tot #ProjectGMP+2020. De vernieuwde GMP+ FSA-documenten worden momenteel beoordeeld door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA). Zodra de RvA de beoordeling heeft afgerond, zullen we de publicatiedata met u delen.  Wij adviseren dan ook iedereen om een kijkje te nemen op onze website om kennis te maken met de vernieuwde documenten.

Het helpt om te weten te komen waar u de oude voorwaarden in het vernieuwde programma kunt vinden. Tijdens uw voorbereiding, of bij het werken met de nieuwe documenten, bieden wij u assistentie via ondersteunende documenten en de GMP+ Helpdesk. Met deze nieuwsbrief delen we een selectie van deze nieuwe ondersteunende documenten.

Support documenten

Via onze zogenaamde "Support documenten" geven we ondersteuning, begeleiding en (achtergrond-) informatie over het GMP+ FC-schema 2020. Ze bevatten uitleg en geven voorbeelden hoe de voorwaarden kunnen worden geïmplementeerd. De meeste begeleidingsdocumenten zijn gebaseerd op de voormalige GMP+ D-documenten.

Enkele voorbeelden van support documenten:

  • algemene informatie & richtlijnen GMP+ FC-schema 2020;
  • overgang(-speriode) van het GMP+ FC 2020-schema;
  • specifieke voorwaarden, zoals HACCP, inkoop en traceerbaarheid.

Kruisverwijzing

Het GMP+ FC-schema 2020 heeft een andere structuur dan het oude schema. Hoewel de voorwaarden niet wezenlijk zijn veranderd, zijn ze nu opgenomen in nieuwe documenten en in andere hoofdstukken. Voor de GMP+ FSA-module, GMP+ FRA-module en de certificatievoorwaarden zijn kruistabellen gemaakt. De kruistabellen helpen u om te vinden waar de voorwaarden uit het huidige schema zijn vastgelegd in het nieuwe GMP+ FC schema 2020 en vice versa.

Lijst van wijzigingen

Sommige onderwerpen van het GMP+ FC-schema konden niet worden herschreven zonder de inhoud te wijzigen. Deze wijzigingen zijn minimaal, maar het is belangrijk om transparant te zijn en uit te leggen wat deze wijzigingen zijn. De wijzigingen hebben vooral betrekking op:

  • Het combineren van voorwaarden uit verschillende documenten in één paragraaf;
  • Het toevoegen van ISO 22000-voorwaarden;
  • Het herformuleren van voorwaarden om 'doelgerichter' te zijn.

Resultaat GMP+ FRA publieke consultatie

De GMP+ FRA-module heeft ook een vernieuwing ondergaan, die dezelfde structuur en aanpak volgt als GMP+ FSA. In juni 2020 heeft een publieke consultatie voor de FRA-module plaatsgevonden.

De reacties bleven beperkt tot enkele (redactionele) wijzigingsvoorstellen en vragen over de interpretatie van de voorwaarden. Wij stellen de reacties op prijs, de definitieve ontwerpen zijn beschikbaar op onze website.

We zullen stappen blijven ondernemen om de GMP+ Community voor te bereiden op het werken met het vernieuwde schema. Ons doel is om in 2020 het definitieve GMP+ Feed Certification Scheme te publiceren. Voorlopig raden wij u aan een kijkje te nemen op onze website om kennis te maken met de vernieuwde documenten.