UPDATE: verplichte GMP+ certificering voor de toepasselijke activiteiten voor transportbevrachting van eigen producten uitgesteld

maandag 27 juli 2020

Voor bedrijven die GMP+ producten vervoeren met eigen voertuigen en binnenvaartschepen is (aanvullende) GMP+ certificering verplicht. Maar door het gebrek aan GMP+ geaccepteerde auditoren buiten Europa is het op dit moment niet altijd mogelijk om bedrijven te certificeren onder de standaard GMP+ B4 of GMP+ B4.3. Hetzelfde geldt voor bevrachtingsactiviteiten.

Vanwege de situatie die Covid-19 (Corona) met zich meebrengt, is het voor GMP+ gecertificeerde bedrijven buiten Europa niet mogelijk om de vereiste activiteit(en) te verkrijgen zoals vermeld in de nieuwsbrief die op 31 januari 2020 is verschenen.

Wijzigingen

De volgende eisen die in de nieuwsbrief worden genoemd, worden met zes maanden uitgesteld en als volgt aangepast.

  • Vrijstellingen om af te wijken van de GMP+ voorwaarden kunnen worden aangevraagd tot 31 maart 2021.
  • Vrijstellingen die zijn afgegeven voor de certificering van Transport & Bevrachting buiten Europa zijn geldig tot 1 juli 2021, maar tot dat moment moeten deze GMP+ activiteiten door het GMP+ gecertificeerde bedrijf worden geborgd conform de relevante eisen van GMP+.
  • Vanaf 1 juli 2021 is aanvullende GMP+ certificering verplicht voor de toepasselijke activiteit(en).

GMP+ International staat voortdurend in contact met de Community om de situatie te monitoren. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde worden heroverwogen in het licht van ontwikkelingen en veranderende inzichten.