Wat is de GMP+ Monitoring database?

GMP+ gecertificeerde bedrijven hebben in sommige gevallen de verplichting om analyse resultaten van hun diervoeder te delen in de GMP+ Monitoring database. Het delen van de analyse resultaten is belangrijk, want hiermee kan GMP+ International samen met andere stakeholders inzicht kan krijgen in de beheersing van diervoederveiligheid.

Uiteraard is deze bron van informatie voor de bedrijven ook van grote toegevoegde waarde. De GMP+ Monitoring database stelt gecertificeerde bedrijven in staat hun eigen monitoringsprogramma op te stellen, te beheren, te analyseren en te delen. De GMP+ Monitoring database is onderdeel van de Feed Support Products.

Anoniem

Het delen van de analyseresultaten is anoniem en door bedrijven zelf of door laboratoria namens bedrijven worden ingediend. Door het anoniem delen van de resultaten kunnen bedrijven van elkaar leren. Je kunt niet alleen resultaten delen maar daardoor ook (anonieme) resultaten van andere bedrijven inzien via rapportages. Hoe meer informatie wordt gedeeld, hoe meer tools bedrijven in handen krijgen voor het verbeteren van hun HACCP-systeem.

Digitaal aanleveren analyseresultaten

De analyseresultaten kunnen via digitale berichten worden ingestuurd. Hiervoor kun je (of het laboratorium) gebruikmaken een Excel- of XML-bestand. Het bestaan met analyseresultaten kun je dan insturen voor de GMP+ Monitoring database. Om het bestand in te kunnen lezen, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen.

De GMP+ Monitoring database accepteert twee bestandsformaten: Excel en XML. In beide bestandsformaten is het mogelijk om een reeds geregistreerd monster aan te vullen met de analyseresultaten of om alle gegevens digitaal aan te leveren. Hieronder vind je de lege templates en voorbeelden.

GMP+ Excel – volledig bericht

leeg template  voorbeeld

GMP+ Excel - aanvulling op geregistreerd monster 

leeg template voorbeeld

GMP+ XML – volledig bericht

leeg template   

GMP+ XML – aanvulling op geregistreerd monster

leeg template   

Meer informatie over het digitaal aanleveren van analyseresultaten vind je in de handleiding van de GMP+ Monitoring database. 

Digitale analyseresultaten insturen aan de GMP+ Monitoring database?

Wanneer het digitale bericht is opgesteld, kan deze worden ingestuurd naar monitoringdata@gmpplus.org.

Testservice

Het is ook mogelijk om uw bestand eerst te testen. U kunt dan uw digitale bericht insturen aan testserviceMD@gmpplus.org

Let op: stuur geen vragen/opmerkingen mee in de e-mail! Beide e-mailadressen wordt alleen gebruikt voor het insturen van digitale analyseresultaten en wordt verder niet gelezen. Heb je vragen over de GMP+ Monitoring database, neem dan contact op met onze helpdesk.

Codelijsten

Om het digitale bericht te maken, heb je codes nodig van o.a. de (on)gewenste stoffen die zijn opgenomen in de GMP+ Monitoring database. Je kunt de codelijsten hier raadplegen of log in op GMP+ Portal.

Gebruik de vlagpictogrammen hieronder om de taal van de codelijst te wijzigen