System wczesnego ostrzegania EWS

Wykryliście (potencjalnie) niebezpieczną paszę? Jeśli tak, prosimy powiadomić nas o tym używając tego Formularza Powiadomienia. Pozwoli nam to zmobilizować wszystkie siły celem maksymalnego zapobiegania wszelkim konsekwencjom szkodliwym dla Was i dla całego łańcucha paszowego. Bezpieczna pasza jest i zawsze winna być naszą wspólną odpowiedzialnością.

System wczesnego ostrzegania EWS
System wczesnego ostrzegania EWS

Czym jest Early Warning System?

W końcowym efekcie bezpieczeństwo pasz wciąż spoczywa w rękach ludzi. Zawsze coś może pójść źle. Wówczas Early Warning System (EWS) jest istotnym zabezpieczeniem, które pomaga ograniczyć lub złagodzić (potencjalny) problem w jego wczesnym stadium, a to dzięki odpowiednim działaniom. Wymogi dla firm certyfikowanych dotyczące EWS znajdują się w GMP+ BA5 Minimalne wymogi EWS.

Jak przekazywać zgłoszenie EWS?

Za pomocą drzewa decyzyjnego po lewej stronie można ocenić czy występuje sytuacja zagrożenia. Następnie można skorzystać z formularza EWS, znajdującego się również w lewej części tej strony.

Poprzez formularz EWS można zgłosić zagrożenia oraz (spodziewane) niebezpieczeństwa w paszach. Po otrzymaniu zgłoszenia, GMP+ International dokona wstępnej oceny. Jeśli zajdzie potrzeba, GMP+ International skontaktuje się z Wami. Wszelkie informacje są traktowane jako poufne. Gdy sytuacja nie znajduje się pod kontrolą, GMP+ International publikuje ostrzeżenie celem poinformowania firm o zagrożeniu.

Co zawiera ostrzeżenie EWS?

W ostrzeżeniach podaje się przedmiotowy produkt (nazwę rodzajową), substancję(-je) niepożądaną(-e) oraz stwierdzony poziom(-y), jak również kraj pochodzenia. Dane odnośnie firmy nie są nigdy publikowane.

Nawet gdy sytuacja znajduje się pod kontrolą, GMP+ International może zdecydować o opublikowaniu ostrzeżenia. Pozwala to firmom wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji tak, aby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości. Najnowsze oraz wcześniejsze ostrzeżenia są wykazane na GMP+ Portal (Portalu).

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące EWS są uwzględnione w dokumencie FAQ. Jeśli Waszego pytania tam nie ma, prosimy skontaktować się z GMP+ Helpdesk.

Jeśli jesteście zapisani na biuletyn, będziesz regularnie informowany. 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje