Wsparcie przy przejściu na GMP+ FC scheme 2020

poniedziałek, 31 października 2022

Od 1 września 2024r. wszystkie firmy musza być certyfikowane zgodnie z GMP+ Feed Certification scheme 2020 (GMP+ FC). Może się to wydawać odległe, ale radzimy firmom już teraz zacząć sprawdzać, jak mogą się przygotować, aby przejście z GMP+ FC scheme 2010 na GMP+ FC scheme 2020 odbyło się gładko.

Dla przykładu, pomocne może być sprawdzenie, gdzie można znaleźć wymogi z GMP+ FC scheme w uaktualnionym systemie. Oferujemy wsparcie podczas przygotowań lub przy pracy z nowymi dokumentami, za pomocą różnych dokumentów pomocniczych oraz za pośrednictwem naszego Helpdesku.

Dokumenty pomocnicze

Dokumenty te oferują wsparcie, wskazówki i informacje o GMP+ FC scheme 2020. Zawierają one również wyjaśnienia i przykłady, w jaki sposób można wdrażać wymogi. Większość dokumentów pomocniczych opiera się na wcześniejszych dokumentach GMP+ z grupy D.

Kilka przykładów ważnych dokumentów pomocniczych:

  • S9.95 Przejście - tabele odnośników wzajemnych

GMP+ FC scheme 2020 ma inną strukturę niż stary system. Chociaż wymogi nie zmieniły się znacząco, zostały pogrupowane w nowych dokumentach w innych rozdziałach. Tabele odnośników wzajemnych opracowano dla modułu GMP+ FSA, modułu GMP+ FRA i dla wymogów certyfikacji. Tabele odnośników wzajemnych pomogą Wam odnaleźć wymogi z istniejącego systemu w nowym GMP+ FC scheme 2020 i vice versa. Można znaleźć najnowszą wersję tutaj.

  • S9.93 Przejście firm certyfikowanych – lista zmian

Niektóre zagadnienia z GMP+ FC scheme 2020 nie mogły zostać opisane na nowo bez zmieniania treści. Te zmiany są minimalne, jednak ważne jest, aby było jasne, na czym polegają. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • Połączenia wymogów z różnych dokumentów w jeden paragraph;
  • Dodania wymogów ISO 22000;
  • Przeformułowania wymogów, aby były bardzie ukierunkowane ‘na cel’.

Najnowaszą wersję można znaleźć tutaj. Pełny przegląd wszystkich dokumentów pomocniczych znajduje się na naszej stronie internetowej website.